Νομιμοποιήσεις και Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Νομιμοποιήσεις και Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ο νέος νόμος Ν.4178/13 μας δίνει τη δυνατότητα για τακτοποίηση οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, που έχει περατωθεί πριν την 28.07.2011, ή ακόμα και νομιμοποίσης εξολοκλήρου αυθαίρετων κτιρίων για έκδοση οικοδομικής άδειας στην περίπτωση που δεν παραβιάζει τις πολεοδομικές διατάξεις και δε συντρέχει κάποιος άλλος απαγορευτικός λόγος. Τα οφέλη από την ένταξη στον νόμο

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495

Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495

Απαραίτητες για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Το έγγραφο αυτό βεβαιώνει ότι: • το ακίνητο είναι αδόμητο ή • στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές

Τοπογραφικές μελέτες και αποτυπώσεις

Τοπογραφικές μελέτες και αποτυπώσεις

• Τοπογραφικά διαγράμματα ενταγμένα στο σύστημα αναφοράς της επιλογής σας (ΕΓΣΑ’87, 3ο, HATT κ.α.) με τις πιο σύγχρονες και ακριβείς γεωδαιτικές μεθόδους • Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση οικοπέδων και γεωτεμαχίων • Αποτύπωση κτιρίων (κατόψεις, όψεις, τομές)

Οικοδομικές άδειες

Οικοδομικές άδειες

• Έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης με την απαραίτητη νομική κάλυψη και ξεκάθαρους αναλυτικούς προϋπολογισμούς • Υλοποίηση έργου σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία και αξιόπιστους τεχνήτες • Καθολική επίβλεψη έργου βάσει των εγκεκριμένων μελετών της άδειας • Συμβουλευτική δομικών υλικών κτιριακών κατασκευών

Πάνος Νικάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πάνος Νικάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πρόκειται για έναν καταξιωμένο ηλεκτρολόγο μηχανικό, απόφοιτο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των κατασκευών, τόσο σαν μελετητής όσο και σαν επιβλέπων.

Softomotive Ltd

Softomotive Ltd

Η Softomotive ΕΠΕ είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού με εξείδικευση στην αυτοματοποίηση διεργασιών. Παράγει το πολύ γνωστό λογισμικό WinAutomation και παράλληλα προσφέρει και υλοποίηση όλων των σταδιών του αυτοματισμού προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη. Το γραφείο μας διαχειρίζεται πλήρως όλα τα συστήματα και τα δίκτυα της εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν: VPS (Virtual Private Servers)