Επισκευή & Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Επισκευή & Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ο υπολογιστής, είτε τον χρησιμοποιείτε στην εργασία σας, είτε για την επικοινωνία και τη διασκέδαση σας, είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. Γι'αυτό η επιλογή αρχικά και στη συνέχεια η καλή συντήρηση και λειτουργία του υπολογιστή σας είναι ζητήματα που αν επιλέξετε εμάς θα τα έχετε λυμένα. Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το

Άλλες άδειες

Άλλες άδειες

• Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας (λ.χ. εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αντλητικές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις νερού, απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, κατασκευή πέργκολας) • Άδειες λειτουργίας φροντηστηρίων & εκπαιδευτηρίων • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (λ.χ. κομμωτήρια, καταστήματα περιποιήσης χεριών – ποδιών) • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων λιανικής διάθεσης τροφίμων (λ.χ. παντοπωλεία, οπωροπωλεία, πρατήρια, κάβες)